opgelet: geen particuliere verkoop

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen worden verzorgd door Thierry Mortier bvba zelf en zijn beperkt tot het Belgische grondgebied. Het franco bedrag is €500 excl. BTW. Afhankelijk van de omstandigheden kan er dieseltoeslag of kilometerheffing door gerekend worden.

Betalingsvoorwaarden

Alle betaling gebeuren vooraf per overschrijving of contact bij levering.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na het zenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 50€. Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.